Välkommen till oss!
 

Vi har tre förskolor i Lund som drivs av Föreningen Kristen barnomsorg i Lund. Förskolorna har en kristen profil och erbjuder en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolorna har en god personaltäthet med pedagogiskt utbildad personal.

Personalens förhållningssätt främjar trygghet och gemenskap.


Människors lika värde samt respekt för varje individ är grunden i vår verksamhet.

Barnen ges möjlighet att delta i kristna traditioner och att få vara med vid andakt, bön och gudstjänst.

Barnen erbjuds möjlighet att reflektera kring tros- och livsfrågor.


Hos oss står barnet alltid i centrum. Alla är värdefulla.


            Vi har lediga platser!
             
                     -  Start 2021 på Duvan 

                     -  Start hösten 2021 på Duvkullan


   


Kontakta oss
Trollebergsvägen 43 
227 31 Lund 
Tel: 046 - 211 63 82
Bankgiro 592-6522
Rektor - Christel Magnusson 
rektor@kristna-forskolor.se
Direkt: 0702-144942
Förskolan Duvan
duvan@kristna-forskolor.se
046 - 211 63 82
Förskolan Duvungen
duvungen@kristna-forskolor.se
046 - 211 12 81
Förskolan Duvkullan
duvkullan@kristna-forskolor.se
046 - 12 63 82
Foldrar
Foldrar för respektive förskola hittar du under fliken dokument.
Underordnade sidor (2): Dokument Meny