Duvkullan

YouTube-video


Ta en titt i våra lokaler.

    

Duvkullans förskola är en liten förskola som erbjuder stort engagemang. Förskolan har funnits sedan 1991 och drivs av Föreningen Kristen Barnomsorg i Lund.

Duvkullan är centralt belägen på Dag Ham­marskjölds väg i närheten av LTH, Ekonomicentrum, IDEON och Universitetssjukhuset.
Lokalerna är ljusa och fina med stora fönster i ett hus ifrån början av 1960-talet.

Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö-18, Skollagen och Barnkonventionen som blev lag i Sverige 1 jan 2020.

Förskolan är ett alternativ till den kommunala förskolan. Duvkullan erbjuder en utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Människors lika värde samt respekt för varje individ är grunden i utbildningen. Alla barn ska få känna sig trygga och sedda och bli lyssnade på.

Vi varierar aktiviteter och metoder för att barnen ska få möjlighet att använda och utveckla alla sina sinnen. Leken är central genom hela utbildningen och lärandet ska vara lustfyllt och inspirerande! Vi vill uppmuntra barnens kreativitet, vetgirighet och medkänsla. Det är viktigt att barnen känner att de kan något, att de får göra sina röster hörda och kan påverka sin omgivning. 

Undervisningen planeras utifrån ett tema och genom detta arbetar vi med alla läroplanens mål. Detta ger barnen tydlig överblick över lärandet samtidigt som undervisningen bildar en helhet. Vi har bland annat arbetat med teman som Babblarna, Alfons och Barnkonventionen.

Vi arbetar ständigt för att utvecklas. Genom dokumentation av såväl utbildningen som barnens individuella utveckling kan vi förbättra och utveckla kontinuerligt. Förskolans lärmiljöer utvecklas fortlöpande utifrån barnens behov och för att inspirera till lek och lärande.

Utevistelse erbjuder motoriska utmaningar, sporrar fantasi och ger upplevelser av naturen samtidigt som det är hälsosamt. Vi har en trädgård där vi vistas vid kortare utevistelser. Utöver detta går vi ofta iväg till olika lekplatser och parker i närheten. Tunaparken ligger nära, just nu byggs en ny temalekplats där som ska bli klar till sommaren 2021.

Läs mer om vår utbildning på hemsidan under fliken dokument där du bland annat hittar föreningens profil, förskolans utbildningsplan och likabehandlingsplan.

Hitta enkelt till vår förskola Duvkullan som ligger på Dag Hammarskjölds väg 1C. Föredrar man att åka buss stannar lokalbuss nr 6 och nr 7 i närheten.

Välkomna att besöka oss!