Duvkullan

Vi är en liten förskola som erbjuder stort engage­mang. Förskolan har funnits sedan 1991 och är en av tre förskolor som drivs av Föreningen Kristen Barnomsorg i Lund. Föreningen har som mål att ha små barngrupper med god personaltäthet. Bar­nen ska få känna trygghet, gemenskap och bli sedda varje dag.
Vi har plats för 16 barn i åldern 1-6 år. Hos oss arbetar tre heltidsanställda förskollärare/ barnskötare.


Duvkullan bedriver en bred pedagogisk verksamhet med kristen grund. Vi vill förmedla vetskapen om att barnen är värdefulla och älskade. Hos oss står barnet i centrum.
På förskolan ska barn och vuxna känna tillhörighet och trygghet. Trygga barn vågar visa känslor, vara ärliga och litar på vuxna.

Duvkullan är centralt belägen på Dag Ham­marskjölds väg i närheten av LTH, Ekonomicentrum, IDEON och Universitetssjukhuset. Lokalerna är ljusa och fina med stora fönster i ett friskt hus ifrån början av 1960-talet.


Pedagogisk verksamhet

Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö 1998/16, och är ett alternativ till den kommunala förskolan.
Vi varierar aktiviteter och metoder för att barnen ska få möjlighet att använda och utveckla alla sina sinnen. Vi vill uppmuntra barnens kreativitet, vet­girighet och medkänsla. Det är viktigt att barnen känner att de kan något, att de får göra sina röster hörda och kan påverka sin omgivning.
Förskolan använder ett temainriktat arbets­sätt, barnen får möjlighet att använda och utveckla alla sina sinnen. Förskolan arbetar för att barnen ska få en förskoletid som både utvecklar dem som människor och stärker deras självbild.
 


Ute

Vårt mål är att ha daglig utevistelse. Detta tränar såväl grovmotorik som fantasi och ger barnen möj­lighet att uppleva naturen.
Närheten till Tunaparken och alla dess möjligheter gör att vi ofta går dit. Utanför våra lokaler har vi en liten trädgård som vi använder oss av vid kortare utevistelser.

Upplevelser

Vi vill ge barnen olika upplevelser och ger oss därför ut på utflykter regelbundet. Dessa varierar i distans och inriktning och kan innebära t ex 4H gården, bio, Botaniska trädgården, bibliotek och besök i våra närmaste kyrkor.

Sammanhang

I den fria leken utvecklar barnen sin personlighet. Den lekvänliga miljön ger barnen möjlighet att upp­täcka och förstå sammanhang. När vi leker, sjung­er, spelar eller skapar tillsammans känner barnen trygghet och samhörighet. I sång, rimmande och be­rättande utvecklas barnens språk. Vi arbetar också medvetet med motoriken i lek och rörelse.


Hitta enkelt till vår förskola Duvkullan som ligger på Dag Hammarskjölds väg 1C. Föredrar man att åka buss stannar lokalbuss nr 1 och nr 6 i närheten.
Välkomna att besöka oss!