DuvkullanVi är en liten förskola som erbjuder stort engage­mang.
Förskolan har funnits sedan 1991 och drivs av Föreningen Kristen Barnomsorg i Lund.
Föreningen har som mål att ha god personaltäthet och pedagogiskt utbildad personal. .

Duvkullan bedriver en bred pedagogisk verksamhet med kristen grund. Vi vill förmedla vetskapen om att barnen är värdefulla och älskade.
Bar­nen ska få känna trygghet, gemenskap och bli sedda varje dag.

Duvkullan är centralt belägen på Dag Ham­marskjölds väg i närheten av LTH, Ekonomicentrum, IDEON och Universitetssjukhuset.
Lokalerna är ljusa och fina med stora fönster i ett friskt hus ifrån början av 1960-talet.


Pedagogisk verksamhet
Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö-18, och är ett alternativ till den kommunala förskolan. Duvkullan erbjuder en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Människors lika värde samt respekt för varje individ är grunden i verksamheten. Vi varierar aktiviteter och metoder för att barnen ska få möjlighet att använda och utveckla alla sina sinnen.
Vi vill uppmuntra barnen kreativitet, vetgirighet och medkänsla. Det är viktigt att barnen känner att de kan något, att de får göra sina röster hörda och kan påverka sin omgivning. 

I den fria leken utvecklar barnen sin personlighet. Den lekvänliga miljön ger barnen möjlighet att upptäcka och förstå sammanhang. När vi leker, sjunger eller skapar tillsammans känner barnen trygghet och samhörighet. I sång, rimmande och berättande utvecklas barnens språk. Vi arbetar medvetet med motoriken i lek och rörelse.
 

Utevistelse

Vårt mål är att ha daglig utevistelse. Detta tränar såväl grovmotorik som fantasi och ger barnen möj­lighet att uppleva naturen.
Närheten till Tunaparken och alla dess möjligheter gör att vi ofta går dit. Utanför våra lokaler har vi en liten trädgård som vi använder oss av vid kortare utevistelser.

 

Upplevelser

Vi vill ge barnen olika upplevelser och ger oss därför ut på utflykter regelbundet. Dessa varierar i distans och inriktning och kan innebära t ex 4H gården, Botaniska trädgården, bibliotek och besök i våra närmaste kyrkor.


Hitta enkelt till vår förskola Duvkullan som ligger på Dag Hammarskjölds väg 1C. Föredrar man att åka buss stannar lokalbuss nr 1 och nr 6 i närheten.
Välkomna att besöka oss!