Duvan

Förskolan Duvan har funnits sedan sedan 1987 och ligger i Petersgården. 
Lokalerna är rymliga och funktionella. Till förskolan hör en stor, härlig trädgård som inbjuder till lek och rörelse och stimulerar fantasin.         
Vi arbetar på ett genomtänkt, roligt och pedagogiskt vis med förskolans läroplan som grund. Verksamheten har en väl avvägd dagsrytm efter barnens behov av lek, rörelse och vila.   
Förskolan har en kristen profil som innehåller en daglig andakt.  Barnen lär känna bibelberättelser ur barnbibeln.Ett barn som går på förskolan får vara med om:
  • utveckla sitt språk och sin begreppsbildning genom sagoläsning, rim/ramsor och sång
  • utveckla sitt matematiska sinne med lek, spel och räkneramsor
  • utveckla sin skapande förmåga genom bild och form
  • utveckla sin fantasi och empati genom lek i en trygg och inspirerande miljö
Alla barn och vuxna är unika
och skall mötas med vänlighet och respekt!