Duvan

Välkomna till oss.
Förskolan Duvan har funnits sedan sedan 1987 och ligger på Petersgården. 
Lokalerna är rymliga och funktionella. Till förskolan hör en stor, härlig trädgård som inbjuder till lek och rörelse och stimulerar fantasin. 
        
Vi arbetar på ett genomtänkt, roligt och pedagogiskt vis med förskolans läroplan som grund. Varje termin innehåller olika fokusområden med varierande tema och projekt utifrån barnen intresse och nyfikenhet.
En gång i veckan har vi alltid vår experimentdag. 
Verksamheten har en väl avvägd dagsrytm och ett innehåll som följer barnens behov.
Vi vistas mycket utomhus, helst 2 gånger per dag.
Förskolan har en kristen profil vilket avspeglas i vår dagliga verksamhet.


Barnen som går på Duvan får vara med om att:
  • utveckla sitt språk och sin begreppsbildning genom samtal och dialog, sagor och faktaböcker, rim/ramsor och språkligt undersökande.
  • utveckla sitt matematiska sinne genom matematiken i vår vardag, "Matte-på-burk" som med sina olika innehåll stimulerar, mattesagor och räkneramsor, lek, spel och pussel.
  • utveckla sin skapande förmåga genom bild och form, sång och musik, dans och drama.
  • utveckla sin fantasi och empati genom lek i en trygg och inspirerande miljö som erbjuder anpassat material och leksaker såväl i liten som stor grupp.
  • upptäcka och utforska genom experimenterande och undersökande aktiviteter och material för konstruktion och utmaning.
  • uppleva och ta del av enklare kemi och fysik.
  • dagligen vistas ute i vår trädgård och i vår närmiljö och får uppleva natur och djur, årstidernas skiftningar och väder och med stor möjlighet till rörelse och lek.


                       På Duvan arbetar 3 pedagoger tillsammans med våra 18 barn.

                                   Under våren 2020 arbetar vi med hållbar utveckling

             
                                                                                 Vi odlar
                  
                                                               Vi experimenterar