Duvan

Välkomna till oss.
Förskolan Duvan har funnits sedan 1987 och ligger på Petersgården. 
Lokalerna är rymliga och funktionella. Till förskolan hör en stor, härlig trädgård som inbjuder till lek, rörelse och som stimulerar fantasin. 
Vi arbetar mycket med våra lärmiljöer och ändrar efterhand utifrån barnens visade intresse och behov för utveckling och lärande.

  

Vi arbetar på ett genomtänkt, roligt och pedagogiskt vis med förskolans styrdokument, så som läroplanen och barnkonventionen, som grund. Varje termin innehåller olika fokusområden med varierande tema och projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet.
En gång i veckan har vi alltid gymnastik. 
Verksamheten erbjuder dagligen en balans mellan lek, lärande och vila som följer barnens behov.
Vi vistas mycket utomhus, helst 2 gånger per dag.
Förskolan har en kristen profil vilket avspeglas i vår dagliga verksamhet.

Vår lunch får vi levererad från Thulehems restaurang och vår frukt från Lunds Frukt och Grönt. Vi varierar vår frukost och vårt mellanmål och erbjuder olika alternativ.

Exempel på hur en vecka hos oss kan se ut:
Måndag- Utedag
Tisdag - Gymnastik
Onsdag - Projektgrupper 
Torsdag - Projektgrupper
Fredag - Kristen samling och fri lek


Barnen som går på Duvan får vara med om att:
  • utveckla sitt språk och sin begreppsbildning genom samtal och dialog, sagor och faktaböcker, rim/ramsor och språkligt undersökande.
  • utveckla sitt matematiska sinne genom matematiken i vår vardag, "Matte-på-burk" som med sina olika innehåll stimulerar, mattesagor och räkneramsor, lek, spel och pussel.
  • utveckla sin skapande förmåga genom bild och form, sång och musik, dans och drama.
  • utveckla sin fantasi och empati genom lek i en trygg och inspirerande miljö som erbjuder anpassat material och leksaker såväl i liten som stor grupp.
  • upptäcka och utforska genom experimenterande och undersökande aktiviteter och material för konstruktion och utmaning.
  • uppleva och ta del av enklare kemi och fysik.
  • dagligen vistas ute i vår trädgård och i vår närmiljö och får uppleva natur och djur, årstidernas skiftningar och väder och med stor möjlighet till rörelse och lek.
    (Läroplan för förskolan, Lpfö 18.)


                       På Duvan finns det plats för 18 barn tillsammans med våra 3 pedagoger. 

            Under hösten 2020 och våren 2021 arbetar vi med tema kroppen.

                              
                                                                                 
                  
Vi belyser vikten av att våga prova nya smaker och har varje vecka "Veckans smakprov" i samlingen där barnen får smaka något nytt.