Våra förskolor

Hos oss står barnet i centrum.


Föreningen Kristen barnomsorg i Lund driver 3 förskolor.

Förskolorna har en kristen profil och erbjuder en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Människors lika värde samt respekt för varje individ är grunden i vår utbildning.


Förskolorna har pedagogiskt utbildad personal på alla tjänster och är icke vinstdrivande.


Välkomna att läsa mer om oss:

Comments