Föreningen

sTYRELSEN

Thomas Carlström – Ordförande

Inge Bengtsson
Ulla Hobro 
Johan Berg
Eva Macheridis Hälje                                                             
Mikael Lassen

ADJUNGERAD

Christel Magnusson – Rektor

Protokoll från styrelsemöten finns att läsa på förskolorna.0702-144942
FÖRENINGEN KRISTEN BARNOMSORG I LUND
är en ideell förening i hjärtat av Lund som driver förskoleverksamhet med kristen profil. Föreningen drivs av en styrelse. Förskolan är öppen för alla barn och som förälder krävs det inte att man är kyrkligt aktiv.  
Verksamheten följer förskolans läroplan, 
Lpfö 18, och är en fristående förskolan. 
Föreningen bildades 1987 och har tre förskolor Duvan, Duvungen, Duvkullan.     
Vill ni stödja föreningen genom medlemskap på 
50 kr /år så vänligen betala in på bg 592-6522