Föreningen

Kontakta oss
Trollebergsvägen 43 
227 31 Lund 
Tel: 046 - 211 63 82
Bankgiro 592-6522

Rektor - Christel Magnusson 
rektor@kristna-forskolor.se
Direkt: 0702-144942

Förskolan Duvan
Tel: 0702-472228 
Tel: 0702-472506

Förskolan Duvkullan
duvkullan@kristna-forskolor.se
Tel: 0706-835063

REKTOR

0702-144942


STYRELSEN

Thomas Carlström – Ordförande

Johan Berg - Vice ordförande

Ulla Hobro - Sekreterare

Mikael Lassen - Kassör

Eva Macheridis Hälje - Personalansvarig

Brendon Vermillion - Ledamot

Nora Pete - Ledamot

ADJUNGERAD

Christel Magnusson – Rektor

Protokoll från styrelsemöten finns att läsa på förskolorna. 

Vill du stödja oss?
Medlemskap 50 kr /år. 
Vänligen betala in på bg 592-6522
Dokument
KlagomålshanteringLänkar

Skolverket


Läroplan för förskola 2018


Barnkonventionen