Föreningen

sTYRELSEN

Thomas Carlström – Ordförande

Kristina Nordqvist
Kristina Häger
Inge Bengtsson
Ulla Hobro 
Johan Berg
Cecilia Walter

ADJUNGERAD

Christel Magnusson – Förskolechef

Protokoll från styrelsemöten finns att läsa på förskolorna.FÖRSKOLECHEF

Christel Magnusson
0702-144942


FÖRENINGEN KRISTEN BARNOMSORG I LUND
är en ideell förening i hjärtat av Lund som driver förskoleverksamhet med kristen profil. Föreningen drivs av en styrelse. Förskolan är öppen för alla barn och som förälder krävs det inte att man är kyrkligt aktiv.  
Verksamheten följer förskolans läroplan, Lpfö 98/16 och är en fristående förskolan. 
Föreningen bildades 1987 och har tre förskolor Duvan, Duvungen, Duvkullan.     
Vill ni stödja föreningen genom medlemskap på 50 kr /år så vänligen betala in på bg 592-6522