Välkommen till oss!

Föreningen kristen barnomsorg i Lund

Vi är en fristående förening i hjärtat av Lund som driver 3 förskolor med kristen profil. Föreningen är ej vinstdrivande och drivs av en styrelse. Förskolan är öppen för alla barn i ålder 1-6 år. Utbildningen följer Läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Hos oss står barnet i centrum!

Förskolan Duvan

Förskolan Duvungen

Förskolan Duvkullan

Alla våra förskolor har en kristen profil och erbjuder en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Människors lika värde och respekt för varje individ är grunden i vår utbildning. Förskolorna har pedagogiskt utbildad personal på alla tjänster och är icke vinstdrivande.