Duvan

Välkomna till oss på Duvan som ligger på Petersgården.

Hos oss möter ni en liten barngrupp där vikten av kompisskap och värdegrund belyses dagligen tillsammans med utbildade pedagoger. Den lilla förskolan där barnen möter samma pedagoger hela dagen, varje dag, bidrar till en trygghet för både barn och vårdnadshavare.

Till förskolan hör en stor, härlig trädgård som inbjuder till lek, rörelse och som stimulerar fantasin. Vi utvecklar ständigt våra lärmiljöer utifrån barnens visade intresse och behov för utveckling och lärande.

Vår stora härliga gård som bjuder in till lek, fantasi, rörelse och mycket mer.

För att erbjuda barnen olika utmaningar och upplevelser, varierar vi våra dagliga utomhusvistelser med att vara både på gården, men även i närliggande parker och lekplatser.

På Duvan finns barn i åldrarna 1-6 år, då gruppen är åldersintegrerad lär yngre och äldre barn av varandra, lära känna kompisar i olika åldrar samt en möjlighet att lära sig visa hänsyn, respekt och olikheter.

Vi arbetar mycket med "kompisböckerna", där barnen får ta del av olika sätt att hantera konflikter, känslor och kompisskap.

Vi arbetar på ett genomtänkt, roligt och pedagogiskt sätt med förskolans styrdokument, så som läroplanen och barnkonventionen, som grund.
Varje termin innehåller olika fokusområden med varierande tema och projekt utifrån barnens intresse, behov och nyfikenhet.

Verksamheten erbjuder dagligen en balans mellan lek, lärande och vila som bildar en helhet och följer barnens behov.

Utifrån valt tema för terminen delas barnen in i mindre projektgrupper några gånger per vecka där de får uppleva, experimentera, leka och möjlighet till utveckling.