Duvkullan

Välkommen till Duvkullan!

Här möter ni utbildade pedagoger som arbetar för att skapa trygghet, kompisskap och lärande. Den lilla förskolan, där samma pedagoger möter barnen hela dagen, varje dag, bidrar till en trygghet för såväl barn som vårdnadshavare.

Barngruppen består av barn i åldrarna 1-6 år. I den åldersintegrerade barngruppen finns det alltid någon att lära sig tillsammans med, samtidigt som barnen får kompisar i olika åldrar och erfarenheten av att förhålla sig till olikheter av olika slag.

Vi arbetar tematiskt där vi genom ett meningsfullt sammanhang arbetar mot många olika läroplansområden samtidigt.

För att erbjuda barnen olika utmaningar och upplevelser varierar vi våra utomhusvistelser. Vi har en trädgård i anslutning till förskolan och fina parker och lekplatser i vårt närområde.

Med leken som grund utforskar, experimenterar och upptäcker vi.

På Duvkullan arbetar två förskollärare och en pedagog under utbildning till förskollärare. Välkommen till oss!