Föreningen

Vill du stödja oss?

Medlemskap 50 kr / år. Vänligen betala in på bg 592-6522

Styrelsen

Thomas Carlström – Ordförande

Johan Berg - Vice ordförande

Ulla Hobro - Sekreterare

Mikael Lassen - Kassör

Eva Macheridis Hälje - Personalansvarig

Brendon Vermillion - Ledamot

Nora Pete - Ledamot

ADJUNGERAD

Christel Magnusson – Rektor

Rektor

Christel Magnusson
rektor@kristna-forskolor.se
0702-144942

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöten finns att läsa på förskolorna.

Stadgar

stadgar

Utbildningsprofil

Utbildningsprofil

Klagomålshantering

Klagomålshantering

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2020/2021